×

درباره میز هم‌اندیشی

توجه اکید!!! مخاطب این بخش محققین هستند و از این رو متناسب با عموم تدوین نشده است.
ارایه تحقیقات و اندیشه‌ها موجب تشویق بیشتر افراد و ایجاد انگیزه برای افراد بیشتر در مشارکت اندیشه است.
ناگفته پیداست که تحقیقات جمعی از اتقان بیشتری برخوردار است.
در این گونه کارها لازم است هم زمان، همه افرد از روند تحقیق مطلع باشند و این امر بستر ویژه‌ای را می‌ٔطلبد.
هدف نخست محیط هم‌اندیشی بستر سازی برای ارایه اندیشه‌ها و تحقیقات است تا به مشارکت بیشتر بینجامد.
روشن است که به سرانجام رسیدن هر تحقیقی فرصتی مناسب می‌طلبد.
از یک سو ارایه عمومی یک تحقیق ناقص چندان مناسب نیست و از سوی دیگر برخی از تحقیقات به دلایل متعدد از جمله کاستی‌های موجود یا به سرانجام نهایی نمی‌رسند و یا این که برای سرانجام رسیدن آنها زمانی طولانی سپری می‌گردد.
متوقف ساختن ارایه مستلزم عدم اطلاع سایرین از کم و کیف کارهای انجام شده و طبعا عدم نقد و ناپختگی است.
علاوه بر این برخی از تحقیقات برای عرضه عمومی چندان مناسب نیستند و یا لااقل ضرورتی برای ارایه آن نیست.
همچنین برخی از تحقیقات در حد طرح تحقیق کلید می‌خورند و به دلایلی متوقف می‌گردند. در معرض قرار دادن طرح تحقیق‌ها نیز ممکن است برای برخی افراد ایجاد انگیزه نماید تا غیرتی کرده آستین همت بالا زده و کارهای ضروری به زمین مانده را به جریان اندازند.
و…
دلایل یاد شده و... موجب گشودن بخش هم‌اندیشی گردیده است.
×
آرزوی رخصت...!
یا علی! ای آقای من!
ای نور خدایی در دل تاریکی‌ها!
ای ستون دین!
تو را سپاس می‌گویم که در سایه لطفت قدمی برداشتم.
تو، تویی!
و من، کمتر از مورچه در بارگاه سلیمان!
تو را از پیش‌کش کاری چنین اندک برتر می‌دانم؛
اما آرزومندم رخصت دهی تا کار ناچیزم را به نام تو زینت بخشم.
اگر چنین گردد متواضعانه بسی شادمان و مفتخرم.
شاید خدای از تقصیراتم بگذرد و آن را خالص بپذیرد.
تو پدر یتیمان و همسر بیوه زنان و حامی بی‌کسانی!
و من یتیمی غریب!
و خوب می‌دانی غم سنگین یتیم را، آن هم یتیمی غریب.
تو بر من منت گذاری اگر به افتخار این هدیه رخصت فرمایی،
و من سر به آسمان سایم اگر قبولت افتد.
آقای من ای علی فدایت گردم.
*****
مولای ياعلی!
يا نور الله فی ظلمات الارض!
يا عمود الدين!
أشکرک علی اتمام عملی هذا فی ظلک.
أنت أنت؛
و أنا أقل من النمل الی سليمان؛
فأُجِلّک من هديتی إليک؛
لکن أرجوک أن تأذن لی فی تزيين عملی هذا الحقير القلیل،
بوضع اسمک المقدس عليه،
سرورا و فخرا مع التواضع؛
لعل الله يتجاوز عن­تقصيری ويقبله خالصا
إنک زوج الارامل و ابو اليتامی و کافل الايتام،
و أنا يتيم غريب،
و أنت أعلم بشدة هموم اليتيم خاصةً إذا کان غريبا؛
فامنن علی بهذا الفخر!
مولای ياعلی روحی فداک!
×

جستجوی پیشرفته

جستجو در میزهای

دامنه جستجو


×

ارتباط با ما

info@aashtee.org :پست الکترونیک ما
rssfacebooktwittertelegramtelegram
هم‌اندیشی
بسم الله الرحمن الرحیم
شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
۱۲ محرم ۱۴۴۰
ابزار
  • نمایش دو ستون
  • نمایش درختواره
  • نمایش متن مقاله
  • بستن متن‌ها
درختواره
  • نظر خوانندگان
تا کنون نظر قابل انتشاری ثبت نشده است
  • نظر شما